Санал хүсэлт Хэрэгтэй холбоосууд Түгээмэл асуулт хариулт

Үйлчилгээ

Иргэд өөрт ойрхон цэгээс 440 төрийн үйлчилгээг авах боломжтой боллоо✅
"Да хүрээ" авто худалдааны төвөөс ирж үйлчилгээ аваарай.
Цахим зах
"Да хүрээ" худалдааны төв- Танд илүү хялбар
Авто техник хяналт үзлэгийн төв
Авто машинаа үзлэгт оруулахад дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.
Торгууль шалгах, төлөх Гэргэ машин
Цахимаар торгууль төлдөг боллоо.
Хот хоорондын тасалбар захиалах ATM
Орон нутгийн тасалбар захилга "Да хүрээ" худалдааны төвд хийх боломжтой.
Даатгалын нэг цэгийн үйлчилгээ
Авто машины даатгал
Улсын дугаарын үйлдвэр
Автомашины улсын дугаар
Татварын нэг цэгийн үйлчилгээ
Авто машины татварыг төлөхөд хялбар боллоо
Тээврийн хэрэгслийн тоо бүртгэл, шилжилт хөдөлгөөн
Ямар тохиолдолд шижилт хөдөлгөөн хийх вэ?