Санал хүсэлт Хэрэгтэй холбоосууд Түгээмэл асуулт хариулт

Торгууль шалгах, төлөх Гэргэ машин

Автомашин хэрэглэгч та замын хөдөлгөөний дүрэмээ зөрчсөн тохиолдолд хуулийн дагуу торгуулийн арга хэмжээний хууль хэрэгжиж эхэлсэн билээ. Та торгуулийг банкинд оочирлож бус Гэргэ машинд торгуулаа өөрийн биеээр шалгаж төлөх боломжтой.